Class Schedule

Sunday

Jun 24,2018
10:00amCrossfit Open Gym

Monday

Jun 25,2018
5:30amCROSSFIT
6:30amCROSSFIT
4:45pmCrossfit Open Gym
5:00pmKids Brazilian Jiu-Jitsu/Muay Thai
5:30pmCROSSFIT
6:30pmCROSSFIT
6:30pmHybrid Muay Thai
7:30pmBrazilian Jiu-Jitsu
7:30pmCrossfit Open Gym

Tuesday

Jun 26,2018
5:30amCROSSFIT
6:30amCROSSFIT
5:00pmKids Brazilian Jiu-Jitsu/Muay Thai
5:30pmCROSSFIT
6:30pmCROSSFIT
6:30pmHybrid Muay Thai
7:30pmBrazilian Jiu-Jitsu
7:30pmCrossfit Open Gym

Wednesday

Jun 27,2018
5:30amCROSSFIT
6:30amCROSSFIT
4:45pmCrossfit Open Gym
5:00pmKids Brazilian Jiu-Jitsu/Muay Thai
5:30pmCROSSFIT
6:30pmCROSSFIT
6:30pmCrossfit Open Gym
6:30pmHybrid Muay Thai
7:30pmBrazilian Jiu-Jitsu
7:30pmCrossfit Open Gym

Thursday

Jun 28,2018
5:30amCROSSFIT
6:30amCROSSFIT
4:45pmCrossfit Open Gym
5:00pmKids Brazilian Jiu-Jitsu/Muay Thai
5:30pmCROSSFIT
6:30pmCROSSFIT
6:30pmCrossfit Open Gym
6:30pmHybrid Muay Thai
7:30pmBrazilian Jiu-Jitsu
7:30pmCrossfit Open Gym

Friday

Jun 29,2018
5:30amCROSSFIT
6:30amCROSSFIT
5:30pmCROSSFIT
6:30pmBrazilian Jiu-Jitsu
6:30pmCROSSFIT
6:30pmCrossfit Open Gym
6:30pmHybrid Muay Thai

Saturday

Jun 30,2018
9:00amCrossfit
10:00amCrossfit Open Gym
10:00amKids Brazilian Jiu-Jitsu/Muay Thai
11:00amMMA

Sunday

Jul 1,2018
10:00amCrossfit Open Gym